Luk
Menu
Kundeklub
Indkøbskurv
Menu

Vælg rigtig VHF

En VHF Radio er et af de mest effektive kommunikationsmidler for alle der færdes på havet

VHF står for Very High Frequency og er en trådløs radiotelefon. Den fylder ikke meget og er let at installere og betjene. For at anvende en VHF radio er det et lovkrav i Danmark, at man som lystsejler har et VHF/SRC certfikat. Dette gælder uanset om man har en håndholdt VHF eller en stationær VHF / DSC radio.


Hvorfor skal jeg vælge en VHF?

Det kan være fristende blot at anvende sin mobiltelefon, når du skal kommunikere med dine medsejlere. Men en VHF giver dig mange flere sikkerhedsmæssige fordele som du ikke kan opnå med en mobil:

1. SRC/VHF-certifikat

SCR (Short Range Certificate) giver dig al den viden, du har brug for for omkring din VHF-radio. Ved at tage dette certifikat lærer du, hvordan du bruger VHF, og hvad du kan bruge det til. Såsom brug i nødsituationer og assistance, kystradiotjenester og til daglig brug. For at få dette certifikat skal du tage en eksamen, der let kan tages online. Her går du igennem viden om nødprocedurer, brug af nødknapper (DSC) og hvordan du interagerer med andre for at gøre havet mere sikkert for alle. Du modtager SRC / VHF -certifikatet, når du er færdig med kurset / eksamen.

2. VHF-licens

Ved at arrangere en licens får du et separat maritimt telefonnummer (MMSI) til din VHF -radio. I tilfælde af en ulykke skal du blot trykke på nødknappen for at ringe efter hjælp. En VHF -licens er personlig og gyldig for den betalte ejer. Licensen er også gyldig for nødfyrsender (undtagen PLB -nødfyrsendere, som skal have en ansøgningspligt via NKOM.) MMSI -nummer er et personnummer til din båd. Hvis du har flere både, skal en simpel båd have sit eget MMSI -nummer. Hvis ikke, ved kystradioen / andre både ikke, hvilken båd der har brug for, eller hører fra dem. Som tidligere nævnt er licensen obligatorisk for alle, der har VHF ombord på båden. Dette vil også give dig adgang til alle de tjenester, kystradio har at tilbyde.

3. Registrering af din VHF

Der kræves intet certifikat eller registrering, når du køber VHF, men det er vigtigt at huske, at dette skal være i orden, før du bruger VHF. Når du har modtaget licensen, får du tildelt et MMSI -nummer (Maritime Mobile Service Identity). Dette er dit unikke 9-cifrede genkendelsesnummer programmeret i VHF. Når du har indtastet MMSI -nummeret, kan du sende en nødmeddelelse fra VHF, og meddelelsen vil indeholde oplysninger om din placering. . Positionen vises, så længe VHF er forbundet til en GPS, uanset om det er en antenne eller plotter. Så husk altid at have GPS på din VHF, så du får den hjælp, du har brug for, hvis der skulle ske noget.

4. Montering af VHF

Det er vigtigt at huske på, at VHF er installeret professionelt. Især når det kommer til forbindelser til antennekabler, der anbefales at blive kontrolleret årligt. Hvis du er usikker, skal installationen og vedligeholdelsen udføres af fagfolk. Jo højere antennen er monteret, jo længere rækkevidde får du. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl om, hvilken antenne og antennekabel der passer til din båd.

5. Test om din VHF fungerer

Sikkerhedsudstyr bør testes jævnligt. Du kan teste din VHF ved at kalde Lyngby Radio på en af deres arbejdskanaler. Du kan også aftale med et andet skib at kalde på en af ”lystfartøjs-kanalerne” fx L1 og L2 eller ”interskibs-kanalerne” fx kanal 6, 8, 72 og 77. Overalt i Danmark er det Lyngby Radio, der fungerer som kystradio og alarmeres. I udlandet skal du orientere dig om, hvem der er kystradio, hvilket sprog du kan benytte og hvilke arbejdskanaler de bruger. Internationalt foregår nødalarm dog på kanal 16 og proceduren er den samme.

Kanal 16

Kanal 16 på din VHF radio er den maritime nødkanal, der aflyttes af Lyngby Radio i alle danske farvande og af alle erhvervsskibe på havet. Fritidsfartøjer bør også lytte. Den bedste hjælp kommer ofte fra de skibe, der er tættest på dig, som enten hører nødkaldet direkte eller bliver dirigeret via Lyngby Radio. VHF giver mulighed for direkte kontakt med skibe i området, Lyngby Radio, redningsfartøjer og evt. helikopter. Lyngby Radio lytter på kanal 16 og overvåger DSC alarmer 24 timer i døgnet hele året.

Hva betyder MMSI og DSC?

DSC  (digital selective call)
Det absolut mest sikre valg er en VHF med DSC.. Dette er funktionen i VHF, der muliggør åben eller lukket kommunikation baseret på de enkelte fartøjers unikke ID (MMSI -nummer). Alle nye VHF'er er allerede udstyret med det, der kaldes DSC (digital selective calling). Fordelen ved DSC er, at du kan trykke på en nødknap (Distress) - når du trykker på radioens røde alarmknap, ”distress”-knappen, udsender radioen en digital alarm, der fortæller:

  • at du har brug for hjælp
  • hvem du er – via dit MMSI nummer
  • hvor du er – via din GPS, såfremt den er tilkoblet radioen eller indbygget i den.

Opkald via DSC sker på kanal 70, der er en digital kanal. DSC radioen giver en tone, når den modtager et opkald og gør på den måde opmærksom på, at der er radiotrafik til dig. Tonen varierer efter, hvilken type kald det drejer sig om. På radioen kan du samtidig se, hvem der kalder dig, og hvilken kanal du skal benytte for at svare.

MMSI

For at anvende DSC systemet skal radioen derfor have indkodet en individuel identifikation, der kaldes et MMSI nummer. Er dette nummer ikke indkodet, fungerer DSC ikke – heller ikke alarmering via "den røde knap". For at fortælle din position, skal den stationære radio desuden være koblet til en GPS. DSC systemet findes i dag på stort set alle stationære VHF radioer og har også vundet indpas på mange håndholdte radioer. Men dit skibs MMSI nummer skal indkodes for at systemet virker.

Bærbar eller stationær VHF?

Ingen båd er hverken for stor eller lille til at have en VHF ombord. Jo mindre en båd du har, jo mere sårbar er du hvis der opstår en nødsituation på havet.
En VHF med DSC og tilsluttet GPS er et af de mest sikre valg. Den stationære VHF vil næsten altid være at foretrække, hvis du har plads til at montere den ombord. En stationær VHF sender med større effekt end en bærbar, og samtidig vil du kunne montere en større og højere placeret antenne. En stationær radio har typisk en rækkevidde på 30 ca. sømil, mens en bærbar rækker 3-5 sømil.

I mindre fartøjer, hvor der ikke er plads til en fastmonteret VHF, kan du anvende en håndholdt VHF. Den er god hvis strømmen går ombord. Mange bærbare VHF’er kan ofte flyde, er vandtætte og bygget det hårde maritime miljø. Trods den mindre rækkevidde har den bærbare VHF også den afgørende fordel, at nødopkald aflyttes af alle skibe i nærheden. Selvom rækkevidden er mindre med en bærbar VHF, kan du komme i kontakt med andre skibe i nærheden, og i kystnært farvand er chancen for at blive hørt af Lyngby Radio også god. På større skibe med redningsflåde vil det være en ekstra sikkerhed at medbringe en bærbar VHF. Skulle i ende i en nødsituation kan den tages med over i redningsflåden.

En VHF med DSC og tilsluttet GPS er det absolut mest sikre du kan have ombord. DSC findes dog ikke på bærbare VHF’er. En VHF med DSC kan tilsluttes en GPS navigator, som kontinuerligt opdaterer din aktuelle position.

Hvis du vil have mere information, henviser vi til Søsportens Sikkerhedsråd