Luk
Menu
Kundeklub
Indkøbskurv
Menu

EFTERÅRSTILBUD - Op til 43% - KLIK HER

Signal flag
Tips og råd/ Flag

Signal flag

Signaler kan være sat sammen og bruges ved festlige lejligheder hvor man flager  "over the top" med dem alle. Det kaldes stor flagning og den rigtige rækkefølge er fra stævnen:

A, B, C, 1, D, E, F, 2, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, Nul. Man kan også hejse signalet for eksempel bådens navn.

Signal flag har en særlig betydning, når de anvendes separat;

 • A - Jeg har en dykker nede. Holde god afstand, og hold lav fart.
 • B - Jeg laster, losser eller transporterer farligt gods.
 • C - Ja (bekræftende eller "foregående signalgruppe skal forstås samtykkende").
 • D - Hold god afstand fra mig. Jeg har besvær med at manøvrere.
 • E - Jeg ændrer kurs mod styrbord.
 • F - Jeg er havareret. Sæt Dem i forbindelse med mig.
 • G - Jeg ønsker en lods. Når det er sat af fiskerfartøjer, der opererer i umiddelbar nærhed af hinanden, betyder det, " Jeg tager redskaber ombord".
 • H - Jeg har lods om bord.
 • I - Jeg ændrer kurs mod bagbord.
 • J - Jeg har en brand om bord og fører farlig last. Hold god afstand til mig.
 • K - Jeg ønsker kontakt med Dem.
 • L - Stop omgående.
 • M  Jeg bevæger mig ikke gennem vandet.
 • N - Nej (nægtende eller "foregående signalgruppe skal tydes i benægtende"). Dette signal må kun afgives optisk eller med lyd. Ved  tale eller radiokommunikation skal signalet være "No". Som "stand alone" bruges det i Danmark som broflag.
 • O - Mand overbord.
 • P - I havn. Alle personer skal gå om bord, da fartøjet skal til at afgå. Populært kaldet "Blue Peter". Til søs: det kan anvendes af fiskefartøjer i betydningen "Mine redskaber hænger fast i en forhindring."
 • Q - Mit fartøj er smittefrit, og jeg ønsker samfærdsel med land.
 • R - I.h.t kapsejladsreglerne: Banes retning er ændret.
 • S - Min maskine går bak. 
 • T - Hold god afstand til mig. Jeg er i gang med partrawling.
 • U - De styre mod fare.
 • V - Jeg behøver hjælp.
 • W - Jeg behøver lægehjælp.
 • X - Ophør med det De er i gang med (eller det De tilsyneladende har til hensigt at gøre) og giv agt på mine signaler.
 • Y - Jeg driver for anker. 
 • Z - Slæbebåd ønskes.

Share |